FortiAnalyzer

  Forti Analyzer

  FortiAnalyzer, Fortinet tarafından geliştirilen bir güvenlik bilgi ve olay yönetimi (SIEM) platformudur. FortiAnalyzer, Fortinet Security Fabric ürünleri ve diğer güvenlik cihazlarından toplanan log verilerini merkezi bir noktada toplar, analiz eder ve raporlar. Bu sayede, güvenlik ekipleri güvenlik olaylarını ve eğilimlerini daha iyi anlayabilir, güvenlik politikalarını optimize edebilir ve siber tehditlere karşı daha etkili bir şekilde savunma yapabilirler.

  FortiAnalyzer’ın temel özellikleri şunlardır:

  • Merkezi log yönetimi: FortiAnalyzer, güvenlik cihazlarından gelen logları toplar ve merkezi bir noktada saklar, böylece güvenlik ekipleri olayları kolayca izleyebilir ve analiz edebilir.
  • Güvenlik olay analizi: FortiAnalyzer, log verilerini analiz ederek güvenlik olaylarını ve eğilimlerini belirler. Bu, şirketlerin ve kurumların siber tehditlere karşı savunmalarını güçlendirmelerine ve potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmelerine yardımcı olur.
  • Raporlama ve görselleştirme: FortiAnalyzer, çeşitli raporlar ve görselleştirmeler sunarak, güvenlik ekiplerinin güvenlik durumunu ve performansını değerlendirmesine ve anlamasına yardımcı olur.
  • Uyum ve düzenleyici gereklilikler: FortiAnalyzer, çeşitli düzenleyici standartlara ve uyum gerekliliklerine yönelik raporlar sağlar. Bu sayede, kuruluşlar düzenleyici uyum gerekliliklerini karşılamak için daha kolay ve hızlı bir şekilde hareket edebilir.
  • İncident response (olay müdahalesi): FortiAnalyzer, güvenlik olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmeyi sağlayan entegre olay müdahalesi özellikleri sunar.
  • Entegrasyon: FortiAnalyzer, Fortinet Security Fabric ekosistemiyle entegre olarak çalışır ve FortiGate, FortiEDR, FortiSandbox, FortiXDR ve diğer Fortinet ürünleriyle veri paylaşımı ve işbirliği yapar.

  FortiAnalyzer, şirketlerin ve organizasyonların siber güvenlik duruşunu güçlendirmeye ve tehditlere karşı daha etkili ve hızlı bir şekilde savunma yapmalarına yardımcı olmak için güvenlik olaylarını ve verilerini merkezi bir platformda analiz etme ve yönetme imkanı sunar.

  FortiAnalyzer ile gerçekleştirilebilecek temel işlemler ve yetenekler şunlardır:

  • Merkezi log yönetimi: FortiAnalyzer, Fortinet güvenlik cihazlarından ve diğer kaynaklardan gelen logları toplar, saklar ve yönetir. Bu sayede, güvenlik ekipleri olayları tek bir noktadan kolayca izleyebilir ve analiz edebilir.
  • Güvenlik olay analizi: FortiAnalyzer, log verilerini analiz eder ve güvenlik olaylarını ve eğilimlerini belirler. Bu, siber tehditlere karşı savunmaları güçlendirmeye ve potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmeye yardımcı olur.
  • Raporlama ve görselleştirme: FortiAnalyzer, çeşitli raporlar ve görselleştirmeler sunar. Bu, güvenlik ekiplerinin güvenlik durumunu ve performansını değerlendirmesine ve anlamasına yardımcı olur.
  • Uyum ve düzenleyici gereklilikler: FortiAnalyzer, düzenleyici standartlara ve uyum gerekliliklerine yönelik raporlar sağlar. Bu, kuruluşların düzenleyici uyum gerekliliklerini karşılamak için daha kolay ve hızlı bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur.
  • İncident response (olay müdahalesi): FortiAnalyzer, entegre olay müdahalesi özellikleriyle güvenlik olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmeyi sağlar.
  • Güvenlik politikası optimizasyonu: FortiAnalyzer, güvenlik politikalarını analiz eder ve optimize eder, böylece gereksiz veya etkisiz politikaları ortadan kaldırarak genel güvenlik duruşunu iyileştirir.
  • Entegrasyon: FortiAnalyzer, Fortinet Security Fabric ekosistemiyle entegre olarak çalışır ve diğer Fortinet ürünleriyle veri paylaşımı ve işbirliği yapar.
  • İleri düzey tehdit analizi: FortiAnalyzer, tehdit istihbaratı ve analiz yetenekleriyle, gelişmiş tehditler ve saldırılar için daha derinlemesine analiz sağlar.
  • Alarm ve olay bildirimleri: FortiAnalyzer, önemli güvenlik olayları ve ihlalleri için gerçek zamanlı alarm ve bildirimler sunar, böylece güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde müdahale edebilir.
  • Veri arşivleme: FortiAnalyzer, güvenlik verilerini ve loglarını belirli bir süre için saklamak üzere yapılandırılabilir, böylece güvenlik ekipleri geçmiş olayları inceleyebilir ve gerektiğinde düzenleyici gereklilikleri karşılayabilir.

  Diğer Hizmetlerimiz

  FortiAnalyzer, hangi Fortinet ürünleriyle entegre olabilir?

  FortiAnalyzer, Fortinet Security Fabric ekosistemi içindeki FortiGate, FortiMail, FortiWeb, FortiSandbox, FortiEDR, FortiXDR ve diğer Fortinet güvenlik ürünleriyle entegre olabilir.

  FortiAnalyzer'ın depolama kapasitesi nedir?
  FortiAnalyzer, farklı düzenleyici standartlarına uyumlu raporlar sunabilir mi?
  FortiAnalyzer, gerçek zamanlı analiz ve raporlama sunar mı?
  FortiAnalyzer, şüpheli dosyaları otomatik olarak analiz edebilir mi?
  FortiAnalyzer'ın işletmeler için faydaları nelerdir?
  FortiAnalyzer, sanal ortamlarda veya bulutta kullanılabilir mi?