KVKK Danışmanlığı

  KVKK Danışmanlığı

  İzmir KVKK Danışmanlık

  İzmir KVKK Danışmanlık şirketi olarak özellikle son zamanlarda hayatımızda geniş yeri olan Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun uygulama sürecinde şirketlere ve şahıslara kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda raporlama, analiz, eğitim, sürekli denetleme ve değerlendirme aşamalarının hayata geçirilmesi konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  Alanında tecrübe sahibi avukat ve danışman kadromuz ve gerekli bilgi ve beceriye sahip bilişim ekibimiz ile Bilişim, Hukuk ve Süreç Danışmanlığının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için inovatif, dinamik ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz.

   

  KVKK Danışmanlığı Nedir?

  KVKK diğer bir adıyla Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe girmiş bir kanundur. KVKK Danışmanlığı , kanunda yer alan ibarelere göre kurumsal ve şahıs şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak bilgilendirme ve veri yönetimi, farkındalık eğitimleri, analiz ve çözüm önerileri sunmaktadır. Ayrıca danışmanlık hizmetinde bulunulan şirketler için kanun kapsamında firmaların eksiklikleri ve kanuna uyarlama faaliyetleri için analiz raporu çıkararak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

  KVKK Danışmanlığı yapılan firmalara kanunun dışına çıkılması halinde ödemekle yükümlü olduğu para cezaları ile ilgili bilgilendirmeler sunulmaktadır. İzmir KVKK Danışmanlık firması şirketlere uyum göstermeme sonucu ödenecek para cezaları konusunda tedbir alma konularında detaylı eğitim ve geniş kapsamlı alt yapı çalışması hizmeti vermektedir.

   

  KVKK Danışmanlık Hizmeti İzmir

  Büyük ve orta ölçekte tüm şirketler için  kişisel verilerin korunabilmesi ve saklanabilmesi oldukça önemli bir husustur. Bu kapsamda hem şirket güvenliliği hem de işlerin sürdürülebilir olması için üzerinde durulması gereken bazı konular yer almaktadır. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda idari, teknik ve teknolojik önlemler almak zaruri olduğundan bu sahada ileri derecede bilgi sahibi kurumsal ve profesyonel bir danışmanlık şirketinden yardım almak gerekir.

  İzmir KVKK Danışmanlık, KVKK kanunu kapsamında şirketlerin güvenlik ihtiyaçlarını sağlamak adına Hukuki, Süreç ve Teknik Danışmanlık çalışmaları yürütmektedir. KVKK Danışmanlığı hizmeti alırken sürece hakim ve donanımlı bir firmaya başvurmak gerekir.  KVKK Danışmanlık Hizmeti İzmir bölgesinde şirketlere KVKK yasasının içerdiği tüm detaylara ilişkin olarak tamamlayıcı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

   

  KVKK Uyum Danışmanlığı İzmir

  Pro-Sistem, kişisel veri yönetimi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyumluluğu kapsamında kurumunuza süreç yönetimi ,hukuk danışmanlığı ,veri yönetimi , organizasyon ve veri güvenliği alanlarında detaylı ve kurumsal bir danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca bu süreçlerin tamamı son teknolojik yazılım ve donanım araçları ile desteklenir. KVKK uyumunun yanında BT sisteminiz için olağanüstü bir genel veri güvenliği sunar.

  KVKK Uyum Danışmanlığı İzmir firmamızdan alacağınız KVKK uyum hizmetinde ilk önce düzenlenmesini gereken yerler boşluk analiz tekniği ile birer birer belirlenir. Sonrasında teknik altyapı analiz kontrolünüz yapılarak tüm kapsamlı çalışma prosedürü IT ekibiniz ile beraber gerçekleştirilir. Buna ek olarak Hukuki düzenlemeler de teknik olarak desteklenerek firmamızın KVKK uyum sürecine eksiksiz uyumu sağlanır.

  KVKK uyum süreci kapsamında Pro-Sistem Danışmanlık firmamızdan alacağınız hizmetler sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler her daim güncel teknolojiler ile gerçekleştirilir. Bu şekilde sürekli güncellenen KVKK içerisinde yer alan kurallara şu an olduğu gibi gelecek zamanlarda da uyum sağlamış olacaksınız.

   

  Pro-Sistem KVKK Danışmanlık Firması

  Pro-Sistem KVKK Danışmanlık firması kişisel verilerin korunması, kişisel veri yönetimi ve kişisel verilerin gizliliği için KVKK hükümleri kapsamında şirketlere tam donanımlı bir danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. İzmir KVKK Danışmanlık firması olarak danışmanlığını yapmakta olduğumuz şirketler için yürüttüğümüz profesyonel çalışmalar şu şekildedir:

   

  -KVKK uyum eksiklikleri teknolojik yazılım ve donanım araçları desteğiyle tespit edilir.

  -Hukuki tedbirlere uyularak aydınlatma metinleri ve Açık Rıza Beyanı formları düzenlenir.

  -İş süreçlerinin analizi yapılır ve firmalara kapsamlı eğitimler verilir.

  -Kurumsal iletişim politikaları, veri güvenliği politikaları ve disiplin yönetmelikleri düzenlenir.

  -Kişisel Veri Envanteri ve imha politikaları düzenlenir.

  -Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) faaliyetlerinin tamamlanması gerçekleştirilir.

  -Teknik tedbirler baz alınarak yedekleme, şifreleme ve veri maskeleme işlemleri yürütülür.

  -Firmalar için farkındalık eğitimleri yapılır.

  -Yetki matrisi ve yetki kontrolü işlemleri yürütülür.

  -Saldırıyı anında tespit etme ve olası saldırıları önleme sistemleri kurulur.

  -Mevzuatta yazılı hükümlere bağlı olarak teknik önlemler alınır ve ağ güvenliği gerçekleştirilir.

  -KVKK teknik tedbirler kapsamında kullanıcı hesap yönetim faaliyetleri, erişim logları ve log kayıtları tanımlanır.

  -Veri kaybını durdurma yazılım sistemi kurulur ve sızma testi yapılır.

  -Network sistemlerinde yapılandırma faaliyetleri yürütülür.

  -Olası felaket durumlarına ilişkin raporlar hazırlanır.

  -Firewall güncelliği için çalışmalar yapılır.

   

  KVKK Hukuki Danışmanlık

  Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında KVKK Hukuki Danışmanlık hizmeti çok yönlü disiplin gerektiren bir danışmanlık süreci içerir. Hukuk bilgi ve güvenliği konusunda uzmanlaşmış kişilerin kanun maddeleri ve mevzuatın hususları gereğince kuruluşların veri işleme süreçleri düşünüldükten sonra  bütün olarak ele alınması gerekir.

  KVKK kurum ve kuruluşlara kişisel verilerin korunması hususunda düzenlemeler getirirken esasında bu düzenlemelerin şirketlerde bir kültür oluşturmasına odaklanmaktadır. İzmir KVKK Danışmanlık firması olarak KVKK’nın bu anlayışına uygun bir şekilde hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca şirket personellerine kişisel verilerin korunması kanununu bir bütün olarak anlayabilmeleri adına farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyoruz. KVKK Hukuki Danışmanlık hizmetlerimizin kapsadığı alanlar ve operasyonlar arasında şunlar yer alır:

   

  VERBİS Kayıt ve Kişisel Veri Envanteri

  VERBİS’e kayıt olması gereken firmaların sisteme kayıt işlemlerini sağlıyoruz ve veriler üzerinden kişisel veri envanteri düzenliyoruz.

   

  Kanun ve Mevzuata Uygunluk

  Alanında uzman hukuk danışmanımız tarafından kişisel verilerin işlenmesinin kanuna ve mevzuata uygun olup olmadığı incelenmektedir.

   

  Sözleşmelerin Kanuna Uyumluluğu

  Şirketinizin hizmet alımları ve üçüncü taraflarla yaptığı gizli sözleşmelerin kanuna uyum süreci hukuki danışmanımız tarafından analiz edilir.

   

  Açık Rıza Beyanı ve Yöntemleri

  Verilerin işlenmesi uyarınca hangi işlemler için Açık Rıza Beyanı alınması gerektiği tespit edilir ve gerekli işlemler sağlanır.

   

  Kişisel Veri İşleme Politikası

  VERBİS’e kayıtlı olması gereken veri sorumluları verilen nasıl elde edildiği, niçin kullanıldığı ve ne kadar süre saklanıp silindiği konusunda kişisel veri politikası oluşturmalıdır. Bu işlemler Hukuki Danışmanlık firmamızca yürütülmektedir.

   

  KVKK Danışmanlık Fiyatları

  İzmir KVKK Danışmanlık fiyatları verilen danışmanlık hizmetlerinin durumuna göre değişkenlik gösterir. KVKK Danışmanlık ücretleri danışmanlık yapılan firmalar ile birebir görüşülerek ortak bir çalışma ile belirlenir. Pro-Sistem tek noktadan uçtan uca danışmanlık hizmeti sağlayan firmamız 3 aşamalı olarak belirlenen Hukuki ,Uyum, Teknik Danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Danışmanlık firmamızca verilen bu hizmetlerin hepsi son teknoloji uyumlu yazılım ve donanım araçları ile desteklenmektedir. İzmir KVKK Danışmanlık hizmeti veren firmamız tüm kurumsal danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra şirket çalışanlarına KVKK hüküm ve mevzuatlarına tam anlamıyla adapte olmaları adına farkındalık eğitimleri vermektedir. Tüm bu kapsamlı hizmetler ve çalışmalar göz önünde bulundurularak KVKK danışmanlığı için fiyat politikası belirlenmektedir.

  Pro- Sistem Danışmanlık firmamız sahip olduğu ulusal ve uluslararası sertifikalar ile Türkiye’de kişisel verilen korunması kanunu mevzuatına hakim önde gelen kurumsal ve profesyonel bir danışmanlık firmasıdır. Ayrıca KVKK için tam uyumluluğu taahhüt etmektedir. KVKK Danışmanlık fiyatlarımız hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak ve kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizi ayrıntılı olarak öğrenmek için Pro- Sistem Danışmanlık firmamıza ulaşabilirsiniz.      

  Diğer Hizmetlerimiz

  KVKK danışmanlığı nedir?

  KVKK danışmanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uyum süreçlerinin yönetilmesine yardımcı olan, şirketlere rehberlik eden ve mevzuat gereksinimlerine göre işlemlerini düzenlemelerine yardımcı olan profesyonel bir hizmettir.

  KVKK danışmanı kimdir?
  KVKK danışmanlığı neden önemlidir?