KVKK Eğitimi ve Değerlendirme

  KVKK Eğitimi ve Değerlendirme

  KVKK Danışmanlığı ve Eğitimi

  KVKK Danışmanlık Eğitimi, kişisel verilerin korunması ve kişisel güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin olarak KVKK  hükümlerinin ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesini sağlayan bir eğitimdir. Pro- Sistem Danışmanlık firması olarak kişisel verilerin korunması, saklanması, muhafaza edilmesi, devralınması, yeniden düzenlemesi gibi kişisel veri içeren her türlü bilginin nasıl yönetileceği konusunda şirketlere KVKK mevzuatını esas alarak KVKK Danışmanlığı ve Eğitimi vermektedir.

  Kişisel verilerin kullanılmasında, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini gözetmek kişisel verileri işleyen bütün şirketler için önemli bir sorumluluk haline gelmiştir. Bu noktada tüm sektörlerin KVKK uyum faaliyetleri kapsamında tüm usullere ve sürece hakim olması için KVKK Danışmanlık Eğitimi hizmetinden faydalanmaları gerekir.

  KVKK Nedir?

  Son zamanlarda en çok gündemde olan konulardan biri olan KVKK yani 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı resmi gazetede yerini almıştır. KVKK nedir sorusuna cevaben temel insani haklardan biri olan özel hayatın gizliliğini savunmak için yürürlüğe girmiş bir kanundur cevabı verilebilir.

  Bu kanun hükümlerince kişisel verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşların uyması gereken kurallar ve sorumluluklar belirlenmiştir. KVKK içinde temelde 3 muhatap esas alınır. Bunlar gerçek kişi, veri sorumlusu ve verileri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler olarak bilinir. Bu kişiler kişisel verilerin muhafaza edilmesinden ,işlenmesinden ve kayıt edilmesinden sorumlu kişilerdir. KVKK Danışmanlığı ve Eğitimi veren firmamız alanında uzman eğitimcileri ile hukuki , teknik ve uyum süreci yöntemlerini kullanarak şirketlerin kişisel veri yönetimini profesyonel bir şekilde gerçekleştirmektedir.

  KVKK Neden Önemlidir?

  KVKK ile kişilerin bireysel gizliliğini korumak ve veri güvenliğini sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra kişisel verilerin kullanılmasında kişilerin hak ve özgürlüklerini koruma altına almak ayrıca kişilerin ilgili veriler üzerindeki haklarını düzenlemek de KVKK kapsamında yer alır.

  KVKK, kişisel bilgilerin zorunlu olarak veya kişinin rızası dışında kolaylıkla ve sınırsız bir şekilde elde edilmesi sonucu yetkisi olmayan kişilerin eline geçme, açığa vurma ya da kötü niyetle kullanma gibi risk teşkil edecek unsurlar ile kişisel hak ihlalini önlemek için çıkarılan bir kanundur. KVKK hem kişinin haklarını korumak hem de kişisel verileri koruma altına almak için oldukça önemlidir.

  Kişisel bilgilerin belirli bir kurala ya da mantığa aykırı olarak toplanması yetkisiz kişilerin bu bilgileri elde etmesine olanak verir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bu durum ve koşullarda kişilerin temel hak ve hürriyetlerini yasalarla koruma altına alır.

  KVKK Danışmanlığı Sertifikası

  KVKK Danışmanlık Eğitimi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu kapsayan temel ve teorik bilgilerin yanında hak ihlali olmaması ve idari para cezaları ödememek için şirketlerin tedbir alması gereken tüm hususlar öğretilmektedir. Kısacası kişisel verileri işleme zorunluluğunda olan tüm şirketler KVKK kapsamında alması gereken tüm teknik ve idari tedbirlere ve fiziki uygulamalara tam hakimiyet sağlar.

  KVKK Danışmanlığı Sertifikası alan katılımcı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konusunda tam donanımlı bir bilgiye sahip olmanın yanında kurum ve kuruluşların yasal çerçeveye uyumluluğu için gerekli olan tüm hukuki alt yapının nasıl oluştuğunu öğrenmiş olacaktır.

  KVKK Danışmanlık Eğitimi

  KVKK Danışmanlık Eğitimi, KVKK kapsamında yer alan tüm hususlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayan nitelikli bir eğitimdir. Bu eğitimi alan kişiler KVKK ve GDPR konuları hakkında her mevzuatı öğrenebilmektedir. Ayrıca KVKK yönetmelikleri, VERBİS, veri sorumlusu ve veri işlemeye ilişkin idari ve teknik tedbirlerin neler olduğu konusunda temel bilgilere öğrenilmektedir. Bu eğitimi alan kişiler uluslararası akrediteli sertifika sahibi olmanın yanında bilgi güvenliği uzmanı vasfına da sahip olabilir.

  KVKK Uzmanlık Eğitimi

  KVKK Uzmanlık Eğitiminin amacı KVKK hükümleri esas alınarak kişisel verilerin çağdaş standartlara uygun olarak işlenmesi, korumaya alınması ve uyumlulaştırma süreci ile ilgili bilgi ve kazanım oluşturmaktır. Bu uzmanlık eğitimi sayesinde şirketlerin KVKK uyumlaştırma ve VERBİS kaydının yapılması aşamalarında uzman konumunda olabilirsiniz.

  Ayrıca eğitimin içeriğinde yer alan diğer önemli hususlar arasında ise kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin işlenmesine birey hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verileri kayıt altına alan gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile uymaları gereken usuller ve kurallar yer alır. KVKK Danışmanlık Eğitimi süresince KVKK ve kapsamına ilişkin öğrenilecek içerikler şu şekildedir:

  -Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanımı

  -Kişisel Verilerin Kayıt Altına Alınması

  -KVKK Kapsamında Aydınlatma Zamanı, Aydınlatma, Açık Rıza Beyanı ile Aydınlatma İlişkisi

  -KVKK Kapsamına İlişkin Olarak Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarılması Süreci

  -KVKK Kapsamına İlişkin Olarak Yurtdışında Kişisel Verilerin Aktarılması Süreci

  -Mevzuata Uygun Olarak Kişisel Verilen Yok Edilmesi ve Silinmesi

  -VERBİS Sistemi

  -Veri Sorumlusunun Veri Girişinde Yerine Getireceği Yükümlülükleri

  -Veri İhlalini Önlemek Amacıyla Geliştirilen Siber Güvenlik Sistemi

  KVKK Danışmanlık Eğitimi alan kişi yukarıda bahsi geçen KVKK kurallarına ilişkin esaslara ek olarak KVKK uyumlaştırma uygulamalarında kişisel veri envanteri, KVKK politika belgesi, imha saklama politika belgesi, KVKK kurulu iç önergesi, veri sahibi başvuru formu, KVKK ihmal raporu gibi belgelerin içeriği hakkında detaylı bilgileri öğrenmektedir.

  Diğer Hizmetlerimiz

  KVKK eğitimi nedir ve kimler almalıdır?

  KVKK eğitimi, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili düzenlemeleri anlatan, kurumlar ve bireylerin bu konudaki bilgi ve farkındalığını artırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Kişisel veri işleyen her sektörde çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimi almalıdır.

  KVKK eğitiminin amacı nedir?
  KVKK eğitimi ne kadar süreliktir?
  KVKK eğitimi almak zorunlu mu?
  KVKK eğitimi nereden alınabilir?
  KVKK eğitimi sonrasında sertifika alabilir miyim?