Sistem Entegratörü

  Bilişim Danışmanlık Hizmetleri

  Ege bölgesi sistem entegratörü

  Sistem Entegratörlüğünde, bir kuruluş içinde kurum genelindeki BT uygulamalarını öncü bir firmayız.Sistem entegratörleri, karmaşık bir BT çözümünün dağıtımdan işletmeye yaşam döngüsünü yöneten profesyonel hizmetler sağlamaktayız. Dağıtım yazılım, donanım, ağlar ve karma BT kurulumlarından oluşuyoruz.

   
  • • Sistem Entegratörü
  • • Microsoft Çözümleri
  • • Sanallaştırma Çözümleri
  • • Sunucu ve Veri Depolama
  • • İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Çözümleri
  • • Ege Bölgesi Sistem Entegratörlüğü
  • • Danışmanlık Hizmeti
  • • Uzak Destek Hizmetleri
  • • Penetrasyon Testleri
  • • Azure Cloud Servisleri

  İzmir Sistem Entegratörü

  Sistem Entegratörü, karmaşık BT çözümlerini tanımlamak, analiz etmek, tasarlamak ve dağıtmak için önemli bir kaynaktır. Rollerinin bir kısmı, entegre sistemin tasarlandığı sorunları ele almasını sağlamaktır. Sistem entegratörleri, önemli işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri optimum BT çözüm yığınıyla veya yalnızca belirli bir teklif için eşler.

  Sistem Entegratörleri genellikle önceden oluşturulmuş ve minimum özelleştirmeyle kuruluşa entegre edilebilen yazılım çözümleri etrafında çalışır. Öncelikle bir satıcı yazılım uygulamasının iş süreçlerine entegrasyonu ve uygulanan çözümden gerekli verimliliği elde etmekle ilgilenirler.

  Ege Bölgesinde Vermiş Olduğumuz Sistem Entegratörü

  -Data Yapısal Kablolama

  Kullanılan yapısal kablolama sistemi enformasyon bilgilerinin taşınması için kampüslerde, ofislerde ve bürolarda altyapı çalışması olarak yapılmalıdır.

  Kullanılan yapısal kablolama sistemi enformasyon bilgilerinin taşınması için kampüslerde, ofislerde ve bürolarda altyapı çalışması olarak yapılmalıdır. Bir binanın tüm kontrol ve haberleşme sinyallerinin analog ve dijital olarak iletimi için yapılan tüm kablolama aktif ve pasif cihazlarından oluşur. Kullanılacak yapısal kablolama sistemi protokol bağımsız ve gelecekte oluşacak yeni standartlar için gerekli şartları sağlamalıdır. AppleTaik Networks, AppleTaik Networks, FDDI TP-PMD, ATM, Token Ring Fiber to the Desktop, IBM Systems 3X i AS400, RS232, 100BASE-T, 10BASE-T, IBM 3270, Terminal Server protokollerini desteklemelidir.

  -LAN/WAN Network Sistemleri

  Günümüzde karmaşık iş uygulamaları ve ortamları nedeniyle, ağ alt yapılarından eskiye nazaran çok daha fazla hizmet ve performans beklenmektedir.

  Uygulamalar ve bunların iletişimini sağlayan ağ alt yapıları, kullanıcı verimliliğini ve kuruluşların başarısını doğrudan etkileyen unsurlardır. Sistem Entegratörü hizmetleri olarak bugünün ve yarının ağ ihtiyaçlarını karşılayacak alt yapıları oluştururken, ölçeklenebilir, esnek, güvenli ve performanslı, yönetim yükünü hafifleten akıllı çözümlere ihtiyaç vardır.


  -IP Telefon Santralleri

  PBX Çözümler Kurum içi kullanılan telefon santrallerine genel olarak PBX (Private Branch Exchange) denir. PBX, müşterinin sahibi olduğu ve yönetimini yaptığı telefon santralidir.


  -Data Center Alt Yapı Hizmetleri

  Verimerkezi olarak hizmet verecek alan; web sunucularının, verimerkezi ekipmanlarının rahatça konumlandırabileceği, teknik personelin rahatça çalışma yapabileceği kadar geniş koridorların tasarlanabileceği büyüklükte olmalıdır. Ege Bölgesi Sistem Entegratörü hizmetleri Bir datacenterda enerji harcayan iki unsurdan biri olan iklimlendirme maliyetlerinin yüksekliği gözönünde bulundurularak, zemin, tavan ve duvarlarda ısı yalıtımına önem verilmelidir. Datacenter alanına yakın su tesisatı olmaması, su baskını riski taşıyan bölgelerde alçak katlarda konumlandırılmaması gereklidir. Kablolama ve iklimlendirmenin rahatça yapılabilmesi için yükseltilmiş döşeme imalatına göre tavan yüksekliği en az 3m olarak tasarlanmalıdır. Soğutmanın verimli şekilde datacenterın her köşesine ulaşabilmesi için yükseltilmiş döşemenin en az 40cm olarak seçilmesi verimi arttırıcı bir unsurdur.


  -Network Güvenlik Sistemleri

  Ağ Güvenliği Muhtemelen, günün sonunda ofisten çıkarken alarm sistemini çalıştırıyor, ofisinizi ve içindeki ekipmanları korumak için kapıyı kilitliyorsunuzdur. Gizli iş belgelerinizi saklamak için bir kasanız veya kilitli dosya dolabınız da vardır.

  Bilgisayar ağınız için de aynı şekilde koruma sağlanması gerekir.

  Sistem Entegratörü hizmetlerimizde ağ güvenliği teknolojileri, ağınızı hırsızlığa, gizli iş bilgilerinin kötüye kullanılmasına, Internet’ten kaynaklanan virüs ve solucanların kötü amaçlı saldırılarına karşı korur. Ağ güvenliği kullanmazsanız, yetkisiz sızma, ağın kapanması, hizmet kesintisi, yönetmeliklerle uyumsuzluk ve hatta, yasal işlem riskleriyle karşı karşıya kalırsınız.

  Diğer Hizmetlerimiz

  Sistem entegratörü nedir?

  Sistem entegratörü, bilgi teknolojisi (BT) sistemlerinin ve bileşenlerinin, bir organizasyonun iş süreçlerine ve gereksinimlerine uygun şekilde entegre edilmesini sağlayan bir hizmet sağlayıcıdır. Sistem entegratörleri, farklı teknolojileri ve platformları bir araya getirerek işletmelerin BT altyapılarını optimize etmelerine yardımcı olur.

  Sistem entegratörünün görevleri nelerdir?
  Sistem entegratörü ve sistem mühendisi arasındaki fark nedir?
  Sistem entegratörü nasıl seçilir?